AKTUÁLNĚ

 
"Jsem hluboce přesvědčen, že takzvané sloučení mostecké galerie s lokálním muzeem bude po téměř třiceti letech samostatné existence znamenat v konečném důsledku pouze jediné, a to její likvidaci. Považuji tento krok ze strany Rady Ústeckého kraje, zainteresovaných pracovníků krajského odboru kultury i vedení mosteckého muzea za skandální projev ryze partikulárních zájmů některých morálně pochybných jedinců, v němž ekonomická, odborná, jakož i kulturně-etická hlediska sehrála nulovou roli. To, že se navíc zakladatel a dlouholetý ředitel mostecké galerie, pan Petr Svoboda, dočkal nyní od nadřízených orgánů namísto spravedlivého ocenění pouze ostouzení, pokládám z jejich strany nejen za neprofesionální, ale také lidsky podlé. Právě Petr Svoboda přitom může sloužit jako příklad člověka, který s obrovským osobním nasazením a vysokou erudicí vybudoval v mosteckém děkanském chrámu exkluzívní výstavní prostor, v němž trpělivě a důsledně prosadil uměleckou koncepci, díky níž si jím vedená galerie získala značnou prestiž a renomé nejen v rámci kraje a České republiky, ale i v zahraničí. Jeho nucený odchod během krajně podezřelého procesu zahájeného nezdůvodněným odvoláním a završeného podivným výběrovým řízením a následným rozhodnutím o ukončení činnosti krajské galerie bude pro již tak těžce zkoušený region znamenat další nenahraditelnou ztrátu." 
Prof. Dr. Vladimír Franz, hudební skladatel, výtvarník, vysokoškolský pedagog

 


Třiatřicet, z. s .

Čáslavský spolek Třiatřicet, z. s. (pův. stejnojmenné občanské sdružení) byl založen v říjnu 2011 za účelem organizace, podpory a propagace kultury, podpory a propagace českých umělců a ochrany památek a kulturních hodnot. Coby neformální skupina však existuje již od poloviny 90. let, kdy se její členové začali podílet na organizaci výstav, koncertů, seminářů, vydávání hudebních CD, příležitostných tisků i knih.

Dlouhodobým projektem spolku je - mimo jiné - tvorba základní veřejně přístupné databáze významných čáslavských osobností na Wikipedii nebo správa webové prezentace hudebního skladatele a výtvarníka Vladimíra Franze.

"Spolek Třiatřicet - co o něm víme?" (rozhovor o činnosti spolku pro Čáslavské noviny, léto 2017)


Poděkování

Děkujeme panu senátorovi a starostovi města Čáslavi, Ing. Jaromíru Strnadovi, za to, že se uvolil převzít oficiální záštitu nad nejvýznamnějšími místními projekty spolku v letech 2016 a 2017. Městu Čáslav děkujeme za finanční podporu při realizaci některých akcí.

Za trvalou podporu pak děkujeme panu Petru Svobodovi, řediteli Galerie výtvarného umění v Mostě, a čáslavské firmě HOKA interier.