PROBÍHAJÍCÍ AKCE

Spolek Třiatřicet ve spolupráci s Dusíkovým divadlem Čáslav si Vás dovolují pozvat na výstavu obrazů Miloslava Mouchy, profesora École des Beaux-Arts ve francouzském Besançonu, která je instalovaná v prostorách Dusíkova divadla. Miloslav Moucha patří k několika málo českým výtvarníkům, kteří se po emigraci z Československa v roce 1968 výrazněji prosadili v zahraničí. Svými obrazy je kromě jiných prestižních sbírek a galerií zastoupen v pařížských Centre Georges Pompidou, Musée National d’Art Moderne, Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris a také v pražské Národní galerii. Na čáslavské výstavě jsou poprvé prezentována některá jeho nejnovější díla.

Z ONOHO SVĚTA

Kurátor: Petr Svoboda, ředitel GVU v Mostě 

Místo: Dusíkovo divadlo Čáslav

Termín výstavy: od 4. října do 26. listopadu 2017

Hlavní organizátor výstavy: Ing. David Novák a spolek Třiatřicet 

Akce se koná pod záštitou senátora a starosty Čáslavi Ing. Jaromíra Strnada za finanční podpory města.  

Generálním partnerem výstavy je společnost HOKA Interier.


Třiatřicet, z. s .

Čáslavský spolek Třiatřicet, z. s. (pův. stejnojmenné občanské sdružení) byl založen v říjnu 2011 za účelem organizace, podpory a propagace kultury, podpory a propagace českých umělců a ochrany památek a kulturních hodnot. Coby neformální skupina však existuje již od poloviny 90. let, kdy se její členové začali podílet na organizaci výstav, koncertů, seminářů, vydávání hudebních CD, příležitostných tisků i knih.

Dlouhodobým projektem spolku je - mimo jiné - tvorba základní veřejně přístupné databáze významných čáslavských osobností na Wikipedii nebo správa webové prezentace hudebního skladatele a výtvarníka Vladimíra Franze.

"Spolek Třiatřicet - co o něm víme?" (rozhovor o činnosti spolku pro Čáslavské noviny, léto 2017)


Poděkování

Děkujeme panu senátorovi a starostovi města Čáslavi, Ing. Jaromíru Strnadovi, za to, že se uvolil převzít oficiální záštitu nad nejvýznamnějšími místními projekty spolku v letech 2016 a 2017. Městu Čáslav děkujeme za finanční podporu při realizaci některých akcí.

Za trvalou podporu pak děkujeme panu Petru Svobodovi, řediteli Galerie výtvarného umění v Mostě, a čáslavské firmě HOKA interier.