Informace o nás

Čáslavský spolek Třiatřicet, z.s. byl formálně založen coby občanské sdružení v říjnu roku 2011, jako neformální skupina však existoval přibližně od roku 1995. U jeho vzniku stál tehdy David Novák, druhou vůdčí osobností se později stal litvínovský filosof, překladatel, kunsthistorik a nakladatel Petr Kurka. Příznivci a členové této skupiny se v uplynulých letech podíleli na organizaci desítek kulturních událostí - výstav, koncertů, odborných přednášek -, přispěli k vydání hudebních CD, příležitostných tisků i knih. Nejdelším projektem skupiny je zřejmě tvorba a správa mediálního archívu českého malíře a hudebníka Prof. Dr. Vladimíra Franze zahájená v roce 1995 (část archívu je trvale zpřístupněna v rámci webové prezentace tohoto autora a blogu, který je mu věnován), posledním větším projektem, na kterém Petr Kurka s Davidem Novákem spolupracovali, pak byla v roce 2004 kniha Vladimír Franz: Rozhovory. Poté, co Petr Kurka na jaře roku 2006 tragicky zahynul a David Novák odcestoval na několik let do zahraničí, skupina přestala vyvíjet jakoukoli společnou činnost.

Po svém návratu do Čech v létě roku 2010 se David Novák rozhodl navázat na předchozí aktivity skupiny - došlo k obnovení spolupráce s Prof. Vladimírem Franzem a přípravě několika nových projektů; část z nich inicioval a vedl nový spolupracovník, česko-britský žurnalista a analytik Daniel Novotný. První akcí, jíž se podařilo úspěšně realizovat, se v dubnu 2011 stala výstava Petra Modlitby v čáslavské galerii. Poté se David Novák rozhodl činnost skupiny formalizovat, a to v podobě občanského sdružení Třiatřicet, nyní stejnojmenného spolku.

Po několika letech činnosti Třiatřicet pozastavil k 31. prosinci 2014 veškeré aktivity nejprve poté, co Daniel Novotný v létě roku 2013 po dlouhé nemoci zemřel, a také proto, že se spolku dostalo během čtyř let fakticky nulové podpory od čáslavského podnikatelstva a jen omezeného osobního zájmu ze strany oficiálních představitelů čáslavské obce. 

Spolek opět zahájil činnost na podzim roku 2015 přípravou několika výstavních projektů, nad nimiž převzal záštitu pan senátor a starosta města Čáslavi, Ing. Jaromír Strnad.

Stálými partnery a spolupracovníky spolku jsou pan Petr Svoboda, zakladatel a - dnes již emeritní - dlouholetý ředitel Galerie výtvarných umění v Mostě a firma HOKA interier.

 

Obsáhlý rozhovor o činnosti spolku pro Čáslavské noviny (červenec-srpen 2017)

 

Petr Kurka, který tu každým rokem víc a víc chybí...