AKTUÁLNĚ

Byl zrušen plánovaný varhanní koncert Prof. Vladimíra Franze a jeho hostů, který jsme hodlali na přelomu května a června uspořádat v čáslavském kostele sv. P&P, a to v důsledku odmítavého stanoviska zdejšího p. faráře, podle něhož interpreti (tři vysokoškolští profesoři a jeden učitel pražské konzervatoře) nedosahují potřebné úrovně důstojnosti odpovídající jím spravovanému prostoru. 
Zůstává smutným paradoxem, že se jednalo o vůbec první akci našeho spolku, na níž se nám - navíc během pouhých 48 hodin - podařilo předem zajistit veškeré potřebné finance, včetně prostředků na pořízení kvalitního zvukového a audiovizuálního záznamu.
Panu kardinálovi blahopřejeme k bdělému a ostružinatému podřízenému, jemuž tímto posíláme hlášku z filmu Černí baroni:
"Hudba, proč ne? Ale aby nám kvarteto tvořili tři faráři a jeden konzervatorista buržoázního původu, to kurva ani omylem!"

 


Třiatřicet, z. s .

Čáslavský spolek Třiatřicet, z. s. (pův. stejnojmenné občanské sdružení) byl založen v říjnu 2011 za účelem organizace, podpory a propagace kultury, podpory a propagace českých umělců a ochrany památek a kulturních hodnot. Coby neformální skupina však existuje již od poloviny 90. let, kdy se její členové začali podílet na organizaci výstav, koncertů, seminářů, vydávání hudebních CD, příležitostných tisků i knih.

Dlouhodobým projektem spolku je - mimo jiné - tvorba základní veřejně přístupné databáze významných čáslavských osobností na Wikipedii nebo správa webové prezentace hudebního skladatele a výtvarníka Vladimíra Franze.

"Spolek Třiatřicet - co o něm víme?" (rozhovor o činnosti spolku pro Čáslavské noviny, léto 2017)


Poděkování

Děkujeme panu senátorovi a starostovi města Čáslavi, Ing. Jaromíru Strnadovi, za to, že se uvolil převzít oficiální záštitu nad nejvýznamnějšími místními projekty spolku v letech 2016 a 2017. Městu Čáslav děkujeme za finanční podporu při realizaci některých akcí.

Za trvalou podporu pak děkujeme panu Petru Svobodovi, řediteli Galerie výtvarného umění v Mostě, čáslavské firmě HOKA interier a našemu nejvytrvalejšímu mecenáši, panu M., který si přeje zůstat nepoznán.