AKTUÁLNĚ

  

 

FOTOKLUB ČÁSLAV slaví 100. výročí svého založení  
 

Na Nové scéně Dusíkova divadla proběhne v úterý 14. května od 17.00 hod vernisáž výstavy pořádané k příležitosti 100. výročí založení Fotoklubu Čáslav. Spolek Třiatřicet je spoluorganizátorem celého projektu.

Výstava k výročí čáslavského fotoklubu (Čáslavské noviny, duben 2019)

---------------------

Radkin Honzák opět v Čáslavi

V úterý 26. března proběhlo ve velkém sále čáslavského Dusíkova divadla další veřejné setkání s MUDr. Radkinem Honzákem, který tentokráte pohovořil na téma "Jak se dívat na emoce"; spolek Třiatřicet byl opět spoluorganizátorem.

---------------------

František Moravec a československé vojenské zpravodajství před rokem 1948

V pátek 15. března se v malém sále čáslavského Dusíkova divadla konala vzpomínková akce a odborné kolokvium pořádané k 80. výročí odletu čsl. vojenských zpravodajců do Velké Británie. Hlavním organizátorem byla Včela Čáslavská, spoluorganizátory město Čáslav, Vojenské zpravodajství, Dusíkovo divadlo, Městské muzeum a knihovna Čáslav a spolek Třiatřicet, z.s. 

Předseda spolku Třiatřicet Ing. David Novák přednesl v rámci kolokvia odborný příspěvek nazvaný Václav Píša: Čáslavský udavač ve službách Gestapa.

Událost byla, bohužel, poznamenána tragickou událostí - jeden z přednášejících, JUDr. Miroslav Polreich, vzápětí po ukončení kolokvia zemřel při dopravní nehodě.

---------------------

V pátek 25. ledna proběhlo v aule čáslavského Gymnázia a SOPgŠ neveřejné setkání studentů a studentek s fotografkou Gabinou Fárovou, při kterém tato významná autorka prezentovala svou dosavadní kariéru a ukázky z celé své tvorby. Akci zorganizoval spolek Třiatřicet ve spolupráci s ředitelem školy Mgr. Davidem Tichým. Večer se pak v Dusíkově divadle uskutečnila slavnostní prezentace katalogu z čáslavské výstavy Gabiny Fárové coby druhého sešitu krásných umění v edici Picturis.

foto: Vlasta Raška

-------------------------

Do konce ledna 2019 byla v prostorách čáslavského Dusíkova divadla instalována obsáhlá výstava fotografií Gabiny Fárové nazvaná ŽENA-OBRAZ-AKT.  Jejím kurátorem byl již tradičně zakladatel a emeritní ředitel (aktuálně zrušené) krajské galerie v Mostě pan Petr Svoboda. Z výstavy byl vydán katalog coby druhý svazek edice Picturis. Podporu této akci poskytlo prostřednictvím grantů město Čáslav, společnost HOKA Interier a dva velkorysí mecenáši, pan M a paní K, kteří si přáli zůstat nepoznáni. Výstavu jako obvykle odmítly podpořit všechny oslovené místní a regionální firmy.

 


Třiatřicet, z. s .

Čáslavský spolek Třiatřicet, z. s. (pův. stejnojmenné občanské sdružení) byl založen v říjnu 2011 za účelem organizace, podpory a propagace kultury, podpory a propagace českých umělců a ochrany památek a kulturních hodnot. Coby neformální skupina však existuje již od poloviny 90. let, kdy se její členové začali podílet na organizaci výstav, koncertů, seminářů, vydávání hudebních CD, příležitostných tisků i knih.

Dlouhodobým projektem spolku je - mimo jiné - tvorba základní veřejně přístupné databáze významných čáslavských osobností na Wikipedii nebo správa webové prezentace hudebního skladatele a výtvarníka Vladimíra Franze.

"Spolek Třiatřicet - co o něm víme?" (rozhovor o činnosti spolku pro Čáslavské noviny, léto 2017)


Poděkování

Děkujeme panu senátorovi a starostovi města Čáslavi, Ing. Jaromíru Strnadovi, že se uvolil převzít oficiální záštitu nad nejvýznamnějšími místními projekty spolku v letech 2016 až 2018. Městu Čáslav děkujeme za velkorysou finanční podporu při realizaci některých akcí.

Za trvalou podporu pak děkujeme panu Petru Svobodovi, emeritnímu řediteli Galerie výtvarného umění v Mostě, čáslavské firmě HOKA interier, významné pražské tiskárně INDIGOPrint - jmenovitě Martinu Loudovi - a našemu nejvytrvalejšímu mecenáši, panu M., který si přeje zůstat nepoznán.