AKTUÁLNĚ

  

 

Tereza z Davle a Hynek Čermák: Katalog

AKTUÁLNĚ: Na webu Startovač byl spuštěn projekt na podporu vydání katalogu z nadcházející výstavy, jehož prostřednictvím nabízíme veřejnosti příležitost získat tuto publikaci; přispět můžete zde:

https://www.startovac.cz/projekty/katalog

 
--------------------
 
 
V pátek 4. října v 6.36 večer bude na Nové scéně Dusíkova divadla zahájena obsáhlá společná výstava fotografií Terezy z Davle a Hynka Čermáka. Tereza z Davle se tentokrát představí výběry z cyklu Neue Mädchen, který byl poprvé prezentován na podzim 2017 v Alšově jihočeské galerii a z řady Gluteus Maximus. Znamý český herec a fotograf Hynek Čermák vystaví řadu fotografií připravenou speciálně pro tuto příležitost. Kurátorem výstavy a autorem doprovodného katalogu, připravovaného k vydání v rámci edice Picturis, bude opět Petr Svoboda, zakladatel a emeritní ředitel Galerie výtvarných umění v Mostě. Záštitu nad celým projektem převzal starosta Čáslavi JUDr. Vlastislav Málek.
 
Projekt je realizován díky dotacím města Čáslav a s finančním přispěním Středočeského kraje a soukromých dárců.
 
---------------------
 
"Odvolání Petra Svobody z místa ředitele Mostecké galerii výtvarných umění bylo a je opravdovou hanbou!!!
 
Je zajímavé, že to tenkrát (2017) až tak příliš lidí nevzrušilo... Možná, že okolo toho nebyly ty správné tanečky, možná, že osobní zainteresovanost (oproti NG letos) u leckterých nabyla až tak závratná... Leč - v principu se jednalo o naprosto svévolný a buranský zásah a atak severočeských mocipánů a mafiánů proti kulturním institucím - v případě drsného odchovu v severočeské kulturní pustině ostrůvkům tuze potřebným a navíc v nejlepším slova smyslu opravdu kulturně zasloužilým. A tak byly v tichosti zdevastovány či ztraceny výsledky často dlouholeté kulturně osvětové práce a "kulturní veřejnost" k tomu v podstatě držela a drží hubu, aniž jí došlo, že vlastně vzniká skvělý precedens nekulturnosti pro futuro!"
 
Vladimír Franz, červen 2019
 
PS: Osvěžme si paměť jmény hlavních aktérů zmíněného buranského zásahu:
 
Michal Soukup, ředitel Oblastního muzea, nyní Oblastního muzea a galerie v Mostě
Adam Šrejber, vedoucí oddělení kultury, nyní vedoucí odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje
Martin Klika, 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje (ČSSD)
Radek Spála, vedoucí odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje, dnes ředitel Regionálního muzea v Teplicích
Jitka Sachetová, radní pro kulturu Ústeckého kraje (KSČM)
 
---------------------
 
FOTOKLUB ČÁSLAV oslavil 100. výročí svého založení  
 

V květnu a červnu 2019 proběhla v Dusíkově divadle výstava k příležitosti 100. výročí založení Fotoklubu Čáslav, kurátorovaná Petrem Svobodou; náš spolek byl jejím spoluorganizátorem.

---------------------

Radkin Honzák opět v Čáslavi

V úterý 26. března proběhlo ve velkém sále čáslavského Dusíkova divadla další veřejné setkání s MUDr. Radkinem Honzákem, který tentokráte pohovořil na téma "Jak se dívat na emoce"; spolek Třiatřicet byl opět spoluorganizátorem.

---------------------

František Moravec a československé vojenské zpravodajství před rokem 1948

V pátek 15. března se v malém sále čáslavského Dusíkova divadla konala vzpomínková akce a odborné kolokvium pořádané k 80. výročí odletu čsl. vojenských zpravodajců do Velké Británie. Hlavním organizátorem byla Včela Čáslavská, spoluorganizátory město Čáslav, Vojenské zpravodajství, Dusíkovo divadlo, Městské muzeum a knihovna Čáslav a spolek Třiatřicet, z.s. 

Předseda spolku Třiatřicet Ing. David Novák přednesl v rámci kolokvia odborný příspěvek nazvaný Václav Píša: Čáslavský udavač ve službách Gestapa.

Událost byla, bohužel, poznamenána tragickou událostí - jeden z přednášejících, JUDr. Miroslav Polreich, vzápětí po ukončení kolokvia zemřel při dopravní nehodě.

---------------------

V pátek 25. ledna proběhlo v aule čáslavského Gymnázia a SOPgŠ neveřejné setkání studentů a studentek s fotografkou Gabinou Fárovou, při kterém tato významná autorka prezentovala svou dosavadní kariéru a ukázky z celé své tvorby. Akci zorganizoval spolek Třiatřicet ve spolupráci s ředitelem školy Mgr. Davidem Tichým. Večer se pak v Dusíkově divadle uskutečnila slavnostní prezentace katalogu z čáslavské výstavy Gabiny Fárové coby druhého sešitu krásných umění v edici Picturis.

foto: Vlasta Raška

-------------------------

Do konce ledna 2019 byla v prostorách čáslavského Dusíkova divadla instalována obsáhlá výstava fotografií Gabiny Fárové nazvaná ŽENA-OBRAZ-AKT.  Jejím kurátorem byl již tradičně zakladatel a emeritní ředitel (aktuálně zrušené) krajské galerie v Mostě pan Petr Svoboda. Z výstavy byl vydán katalog coby druhý svazek edice Picturis. Podporu této akci poskytlo prostřednictvím grantů město Čáslav, společnost HOKA Interier a dva velkorysí mecenáši, pan M a paní K, kteří si přáli zůstat nepoznáni. Výstavu jako obvykle odmítly podpořit všechny oslovené místní a regionální firmy.

 


Třiatřicet, z. s .

Čáslavský spolek Třiatřicet, z. s. (pův. stejnojmenné občanské sdružení) byl založen v říjnu 2011 za účelem organizace, podpory a propagace kultury, podpory a propagace českých umělců a ochrany památek a kulturních hodnot. Coby neformální skupina však existuje již od poloviny 90. let, kdy se její členové začali podílet na organizaci výstav, koncertů, seminářů, vydávání hudebních CD, příležitostných tisků i knih.

Dlouhodobým projektem spolku je - mimo jiné - tvorba základní veřejně přístupné databáze významných čáslavských osobností na Wikipedii nebo správa webové prezentace hudebního skladatele a výtvarníka Vladimíra Franze.

"Spolek Třiatřicet - co o něm víme?" (rozhovor o činnosti spolku pro Čáslavské noviny, léto 2017)


Poděkování

Děkujeme Městu Čáslav za velkorysou finanční podporu při realizaci některých projektů našeho spolku.

Za podporu děkujeme našemu stálému spolupracovníkovi a poradci ve věcech uměleckých panu Petru Svobodovi, zakladateli a emeritnímu řediteli dnes již neexistující GVU v Mostě, dále čáslavské firmě HOKA interier, našemu stálemu spolupracovníkovi a poradci ve věcech historických a literárních panu Tomáši Bandžuchovi, významné pražské tiskárně INDIGOPrint - jmenovitě Martinu Loudovi - a našemu nejvytrvalejšímu mecenáši, panu M., který si přeje zůstat nepoznán.

Děkujeme starostovi města Čáslavi, JUDr. Vlastislavu Málkovi, za poskytnutí oficiální záštity některým projektům organizovaným či spoluorganizovaným naším spolkem v roce 2019.

Děkujeme řediteli Vojenského zpravodajství, brig. gen. Ing. Janu Berounovi, za poskytnutí oficiální záštity vzpomínkové akci a odbornému kolokviu věnovanému památce gen. Františka Moravce.

Děkujeme panu senátorovi a starostovi města Čáslavi, Ing. Jaromíru Strnadovi, za poskytnutí oficiální záštity nejvýznamnějším místním projektům spolku v letech 2016 až 2018.